Multilingual Turkish Dictionary

ƏMANƏTÇİ

ƏMANƏTÇİ : Azerbaijani English Dictionary

i.
depositor, one who deposits;
bax əmanətdər

ƏMANƏTÇİ : Turuz Farsca - Türkce

qapan

ƏMANƏTÇİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif
Əmanet veren adam. // Əmanet kassasında pulu olan adam. Əma-nətçilərə xidmət.
[Müstentiq:] Yox, sən qurtar get, indi uzaq kəndlərdən gəlmiş əma-nətçilər kassa qabağındadırlar, sizi gözlə-yirlər. S.Rehimov.