Multilingual Turkish Dictionary

ƏMLƏŞMƏK

ƏMLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

amaclamaq. əməçləmək. nişanlamaq. nişan almaq.
birbirinə təskin vermək.
çaralamaq. çarlamaq. dərman, mərhəm qoymaq. əlac yapmaq.
balıqlar əmləşdi