Multilingual Turkish Dictionary

ƏMLƏMƏK:

ƏMLƏMƏK: : Arin Turkish Etimology Dictionary

səmləmək əmləmək: ilaclamaq. sağaltmaq.
bağrım başın əmləmək: ürək yaramı əlac elədi