Multilingual Turkish Dictionary

ƏMMƏ

ƏMMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

amma. nənə. böyük nənə. yaşlı qadın.
çiçə. çəçə.
məmə (cocuq dilində)

ƏMMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əçə. ana.
əmmə basma: su tulumbası.
qata. qatı. bibi

ƏMMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ibi

ƏMMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qata

ƏMMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatı

ƏMMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] klas. Bibi. Aya, onlar de-yil idi ki, analarını, bacılarını və qızlarını və əmmələrini və xalələrini nikah edərdilər. M.F.Axundzade. [Pericahan xanım:] Biçarə əmməm şam kimi əriyir. S.S.Axundov.

ƏMMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əmmek"den f.is.

ƏMMƏ : Turuz Dictionary

əmə.
əmmə aracı: əmcək. sorcaq. sorac. qətrə keş

ƏMMƏ : Turuz Dictionary

əmə.
əmmə aracı: əmcək. sorcaq. sorac. qətrə keş