Multilingual Turkish Dictionary

ƏMMƏYƏ

ƏMMƏYƏ : Turuz Dictionary

-anasın əmməmək üçün, oğlaqlara əmməyə verilən, iki ucuna ip bağlanmış ağac: kəm. aldatma

ƏMMƏYƏ : Turuz Dictionary

-anasın əmməmək üçün, oğlaqlara əmməyə verilən, iki ucuna ip bağlanmış ağac: kəm. aldatma