Multilingual Turkish Dictionary

ƏMQƏŞ

ƏMQƏŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgəş.
zəhmət.
əmgəş olmasın, onu ver mənə.
əmmgəşsiz: zəhmətsiz.
əmikdəş. süt qərdəş. bir məmədən süt içən körpələr