Multilingual Turkish Dictionary

ƏMQƏQLƏNMƏK

ƏMQƏQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgəklənmək. əməşlənmək çalışıb, inciyib, zəhmət çəkib bir istəyə çamatmaq istəmək

ƏMQƏQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgəklənmək. əziyət çəkmək