Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRÜLMƏK

ƏMRÜLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

amrulmaq. sinilmək. çəkilmək. sorulmaq.
çatmaq. yetmək. müvəffəq olmaq.
ağır ayağ əmrüldü.
dincəlmək. arınmaq. soyunmaq. soğumaq. rahatlanmaq.
kişi tini əmrüldü: ruhu çıxdı