Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRƏN

ƏMRƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərmin. ərgin. əmə. imə. himə. kökə iyə olan kimsə. çatmış. yetmiş. vurqun.
onqsun. qiptə