Multilingual Turkish Dictionary

ƏMTƏƏŞÜNASLIQ

ƏMTƏƏŞÜNASLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. science of commodities

ƏMTƏƏŞÜNASLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Malların növle-
rinden, keyfiyyetlerinden, istehlak deye-rinden behs eden elmlerin mecmusu.