Multilingual Turkish Dictionary

ƏMTƏƏLİK

ƏMTƏƏLİK : Azerbaijani English Dictionary

s. siya. iqt. marketable; əmtəəlik məhsul marketable produce

ƏMTƏƏLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. iqt. Əmtee kimi satıla-caq; satlıq, bazarlıq. Əmtəəlik heyvan.