Multilingual Turkish Dictionary

ƏMTƏQƏN

ƏMTƏQƏN : Turuz Dictionary

əmdəgən. əmdəçi. maalicə (mualicə) edən

ƏMTƏQƏN : Turuz Dictionary

əmdəgən. əmdəçi. maalicə (mualicə) edən