Multilingual Turkish Dictionary

ƏMTƏRMƏK

ƏMTƏRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmdərmək. çöndərmək. döndərmək. çevirmək