Multilingual Turkish Dictionary

ƏMZİŞTİRMƏK

ƏMZİŞTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmzişdirmək. amuziş vermək. əmişdirmək. vərdişlətmək. yavaşdırmaq. alışdırmaq. yumşatmaq. öğrətmək. tə;lim edmək. tə;nis edmək