Multilingual Turkish Dictionary

ƏMZİQLİ

ƏMZİQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmzikli.əmikli. körpəli. sütəmərli. kiçik bəbəsi olan

ƏMZİQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmzikli.
süt verən qadın.
lüləli qab, ibriq