Multilingual Turkish Dictionary

ƏMZİYİ

ƏMZİYİ : Turuz Dictionary

-uşağın başının əmziyi, yumşaq yeri: gənğiz. genğiz. geniz. gənzik. genzik.
uşağ yıxılıb gənziyindən yarıldı

ƏMZİYİ : Turuz Dictionary

- döş, məmə ucu, əmziyi: püstənək

ƏMZİYİ : Turuz Dictionary

-çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü: süvluğ. sülük. sivlik. su ibiyi

ƏMZİYİ : Turuz Dictionary

-uşağın başının əmziyi, yumşaq yeri: gənğiz. genğiz. geniz. gənzik. genzik.
uşağ yıxılıb gənziyindən yarıldı

ƏMZİYİ : Turuz Dictionary

- döş, məmə ucu, əmziyi: püstənək

ƏMZİYİ : Turuz Dictionary

-çaydan, ibriq, qırna kimilərin əmziyi, lülüşü: süvluğ. sülük. sivlik. su ibiyi