Multilingual Turkish Dictionary

ƏN ZAYIF YERİNDƏ TUTMAQ

ƏN ZAYIF YERİNDƏ TUTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dimdiyindən tutmaq dimdiyindən, göbəyindən, daşşağından tutmaq qaqasından tutmaq, yaxalamaq.ən incə yerində tutmaq. çökük yerində tutmaq