Multilingual Turkish Dictionary

ƏNÖV

ƏNÖV : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Dalağın ağrılı şişmesi. Ənöv basmaq. Ənöv tutmaq (dalaq şişme azarına tutulmaq). Isitmədən dalağı şişib, ənöv olub.