Multilingual Turkish Dictionary

ƏNÜQ

ƏNÜQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənüğ. enik. heyvan yavrusu. (arslan. sırtlan. qurt. qöpək yavruları)