Multilingual Turkish Dictionary

ƏNİŞ

ƏNİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

eniş. enənmiş. tutuq. iğdiş. əxdə

ƏNİS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] şair. Yaxın dost, ürek dostu, hemdem. Olsam qəmi-aləmə giriftar; Ancaq sən idin ənisü qəmxar. Füzuli. [Xumar:] Dur-ma, yüksəl, ənisi-ruhim, gəl! Mütərəddid gö-rünmə! Gəl, yüksəl! H.Cavid. Hələ bomboş otaqların qalın divarları arasında anasının yeganə ənis və munisidir. A.Şaiq.