Multilingual Turkish Dictionary

ƏNİNTƏ

ƏNİNTƏ : Turuz Dictionary


ənində sonunda: nə çağ, nəcürə olursa olsun

ƏNİNTƏ : Turuz Dictionary


ənində sonunda: nə çağ, nəcürə olursa olsun