Multilingual Turkish Dictionary

ƏNİQONİ

ƏNİQONİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənli dibli. əninə boyuna. olduğuca. olmasın. gərğincə.
bu gün əniqoni soyuqdu.
əniqoni işləyən