Multilingual Turkish Dictionary

ƏNƏQ

ƏNƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənək. (bax > enək). əng. əngə. yanağın alt bölümü. üzdə çənə bölümü.
əngə gəmiyi: üst çənə