Multilingual Turkish Dictionary

ƏNAM

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

ağşış şabaş. tapaş

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

ərik savrın. sovrun. pirim. cayizə. ənam. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

ərik savrın. sovrun. pirim. cayizə. ənam. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

qonca

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

ödül

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

savat

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

savğıt

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

sovalqa

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

sovat

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

sovğat töhvə

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

sovğut

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

söyürğal

ƏNAM : Turuz Farsca - Türkce

yaltu

ƏNAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "nemet" söz. cemi] Bex-şiş, hediyye, mükafat. Ənam almaq. Ənam vermək.
[Odabaşı:] Hətta Mirzə Əhməd ağa qız üçün ənam göndərmişdi. Ə.Haqver-diyev. [Rehim xan:] Əgər Nəsrəddin şahın ənamı olmasaydı, bu saat səni həlak edər-dim. C.Cabbarlı. □ Ənam eləmək klas. ¬bağışlamaq, vermek. Haq mənim ömrümü kəssin, sənə ənam eləsin. S.Ə.Şirvani.