Multilingual Turkish Dictionary

ƏNAYİN

ƏNAYİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənayi. dışqıl. anormal. qeyri təbii. qeyri mə;mul, adi. görünməmiş. olmasın