Multilingual Turkish Dictionary

ƏNBÜQLƏŞMƏK

ƏNBÜQLƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənbükləşmək. qurulaşmaq. quruhlaşmaq. toplaşmaq. yığışmaq