Multilingual Turkish Dictionary

ƏNBÜR

ƏNBÜR : Arin Turkish Etimology Dictionary

qısac

ƏNBÜR : Turuz Farsca - Türkce

girə ənbil. pəns

ƏNBÜR : Turuz Farsca - Türkce

qısqac
ucu qıvrıq qısqac: qarqaburnu

ƏNBÜR : Turuz Dictionary

ısac. qısac. ısqac. qısqac. maşa

ƏNBÜR : Turuz Dictionary

ısac. qısac. ısqac. qısqac. maşa