Multilingual Turkish Dictionary

ƏNCİR

ƏNCİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

daban ənciri: yassı, quru əncir

ƏNCİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

taza əncir: əlləmə.
kiçik yaşıl körpə əncir: bardacıq. bardacıq. boğdacıq.- üzümün, əncirin, iri yapraqlarının içini doldurub bükməsi ilə yapılan yemək: dolma yaprağı

ƏNCİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] İçinde xaş-xaş kimi xırda tumları olan etli, şirin, yumşaq qabıq-lı, yumru meyve. Əncir mürəbbəsi. Əncir doşabı. Əncir ağacı. Əncir qurusu (quru-dulmuş encir).
[Molla] gedib, var-yox pulunu verib bir səbət yaxşı əncir alır, apa-rır Teymura. "M.N.letif." Bir-iki dəqiqədən sonra böyük bir əncir ağacının yanından, haman şəhərdən tanıdığım Əhmədin çıxdı-ğını gördüm. T.Ş.Simurq. // Hemin meyve-nin ağacı. Əncirin altında oturmaq.

ƏNCİR : Turuz Dictionary

-qara əncir türü: geçi əmcəyi

ƏNCİR : Turuz Dictionary

-incə qabıqlı əncir çeşiti: kətənkömləği

ƏNCİR : Turuz Dictionary

- körpəkən yeyilən, açıq mor əncir türü: qavaq ənciri.
qavaq ənciri: körpəkən yeyilən, açıq mor əncir türü

ƏNCİR : Turuz Dictionary


ocağına əncir tikmək: ocağına su tökmək: ocağını söndürmək: ocağına darı əkmək: var yoxun düşürmək, yox edmək

ƏNCİR : Turuz Dictionary

-yenincir: yenəncir. nobar əncir. (savat: süfdə. savda. ( < savmaq). yenibar. yen. nobar. təbərzə. tez yetişən bar. )

ƏNCİR : Turuz Dictionary

-qara əncir türü: geçi əmcəyi

ƏNCİR : Turuz Dictionary

-incə qabıqlı əncir çeşiti: kətənkömləği

ƏNCİR : Turuz Dictionary

- körpəkən yeyilən, açıq mor əncir türü: qavaq ənciri.
qavaq ənciri: körpəkən yeyilən, açıq mor əncir türü

ƏNCİR : Turuz Dictionary


ocağına əncir tikmək: ocağına su tökmək: ocağını söndürmək: ocağına darı əkmək: var yoxun düşürmək, yox edmək

ƏNCİR : Turuz Dictionary

-yenincir: yenəncir. nobar əncir. (savat: süfdə. savda. ( < savmaq). yenibar. yen. nobar. təbərzə. tez yetişən bar. )

ƏNCİR : Azerbaijani English Dictionary

I. i. fig II. s. fig; əncir ağacı fig-tree; əncir cemi fig jam