Multilingual Turkish Dictionary

ƏNCƏ

ƏNCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

encə. ənləmə, enləmə görə. ənliyinə. enliyinə. genişliyinə. ərzən