Multilingual Turkish Dictionary

ƏNCAMƏ

ƏNCAMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Qapı ve pencere qanadla-rını çerçiveye bağlayan ve onların açılıb-örtülmesine imkan veren demir hisse; reze. Qapı əncaməsindən çıxmışdır. □ Dişi əncamə
encamenin qapı açılıb-örtülende onunla beraber dönen hissesi. Erkək ən-camə
encamenin qapı açılıb-örtülende çerçivede hereketsiz duran hissesi.