Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDİŞƏ EDMƏK

ƏNDİŞƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sağınmaq endişmək. düşünmək. fikirləşmək.
mən bu işi hey sağındım çara tapabilmədim

ƏNDİŞƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sanamaq qayğınmaq