Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDƏ-MƏNDƏ

ƏNDƏ-MƏNDƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

əndə-məndə demək dan.
yersiz danışmaq, artıq-eskik danış-maq. Pulsuz rəncbər atar bir fitə ortası dəlik; Əndə-məndə desə, ombasına beş-on da təpik. M.Möcüz.