Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDƏR-DÖNDƏR

ƏNDƏR-DÖNDƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

əndər-döndər elə-mək dan.
alt-üst etmek, yoxlamaq, axtar-maq, araşdırmaq. Rövşən getdi, dağları, daşları əndər-döndər elədi. "Koroğlu".