Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAZƏSİZ

ƏNDAZƏSİZ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[ölçüsüz] measureless;
[namütənasib] disproportional, disproportionate; assymmetrical;
[ülgüsüz] patternless;
[formasız, biçimsiz] frameless, shapeless;
[qeyri-məhdud] unlimited, unbounded

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

aşıboş

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

içiləmiyən

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

içiləmiyən

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

öləcsiz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

öləksiz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ölgüsüz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çəkisiz ölçüsüz. həddsiz. hədsiz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

çəksiz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dizginsiz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

düzgünsüz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kəsiləmiyən

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ölçənsiz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ölçəsiz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ölçüləmiyən

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ölçüsüz

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

asgələ

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sanasız hesabsız

ƏNDAZƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

saysız

ƏNDAZƏSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Biçimsiz, ölçülme-miş, tenasübsüz, ölçüsüz. Indi bizim evin quruluşu sənə olduqca ölçüsüz-biçimsiz və əndazəsiz görünür. M.S.Ordubadi.
Hesabsız, saysız, çox qeyri-mehdud.