Multilingual Turkish Dictionary

ƏNLƏTMƏK

ƏNLƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənlilətmək. bullatmaq. genlətmək. genətmək. genişlətmək. vüsət vermək. tovsi; edmək. ənqlətmək. ənlilətmək. genlətmək. açlamaq.
tumanın balağların bollatmalı.
köynəyin qolların bollat