Multilingual Turkish Dictionary

ƏNMƏK

ƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

engimək: engilmək. əğilmək. enmək. inmək.
gedmək.
düşmək.
qar ənir: düşür

ƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > enmək