Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQİ

ƏNQİ : Turuz Dictionary

-qavurqa ver dişliyə, ağız əngi işliyə

ƏNQİ : Turuz Dictionary

-qavurqa ver dişliyə, ağız əngi işliyə