Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏLLİK

ƏNQƏLLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəllik.tikənlik. dikənlik. tikanlıq. gerəltilik. həçəl. girifdarlığ. sıxıntılı, dincsiz yer, durum yağday. korluq. küllük