Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏLLƏNMƏK

ƏNQƏLLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəllənmək.
əngəl olunmaq. girinmək. qarışılmaq. dəxalət, mudaxilə olunmaq.
qarşı durulmaq. göğüslənmək

ƏNQƏLLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəllənmək.
asaqlanmaq. ayağlanmaq. ayağa ilişmək.
tıxmaq. mane’ olmaq. mən; edmək