Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏQ

ƏNQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngək. engək. ənğək. ( < yengək). ağzın iki çanağının birbirinə yenən qoğuşan yer.
əngi boş. gəpəzə. gəpəz. kövəzə. kövəz. çox danışan.
savaşçıl. da;vaçı. dartışan.
yanağın alt yanı, çənəni örtən yer.
əng ağacı: yavaşa.
sapan əngi: sapan ağacına yanakı keçirilən ağac

ƏNQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngək. əng. çənə. çəkə

ƏNQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngək.
engək. əng.
yafuq. bınğıldaq. cocuq təpisinin yumşaq yeri

ƏNQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənğək. baş örtük, börkün uclarının bağları