Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQA

ƏNQA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] klas.
Əsatire göre Qaf (Elbrus) dağında yaşamış efsanevi çox iri bir quş; simurq.
Adı olub özü olmayan şey haqqında.