Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQLİ

ƏNQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənğli. enğli. enli. ənlik kirşanlı. bənizli. boyalı. rəhli

ƏNQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənğlı. rəngli. rəhli. anğlı. üzlü. bənizli