Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQSƏ

ƏNQSƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənğsə.ənsə. yengsə. dal. iz. arxa. sırt

ƏNQSƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənsə.
peysər.
ənsə gəmiyi: onquranın baş sümüyü ki, baş onun üstündə dayanır. başın arxadan alt bölümü.
ənsə çuxuru.
arxa. dal.
ənsəsindən ged.
ənsəvə al.
ənsəsinə mindirmək.
ənsəsinə minmək: başına çıxmaq. üstələmək.
ənsəsi qalın: öngər. boynu yoğun