Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİŞƏLİ

ƏNTİŞƏLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndişəli. anğaşalı. avaralı. talaşlı. oyalı. qayğılı