Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİŞƏSİZ

ƏNTİŞƏSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndişəsiz. anğaşasız. avarasız. qayğısız. talaşsız