Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİŞMƏND

ƏNTİŞMƏND : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndişmənd. tasalı. sıxıntılı. toxalı. acılı. dağlı. tozalı. quşqulu. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. qəmli. dərdli. incik. incili. dığlı. dağlı. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər. qussəli