Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİQƏÇİ

ƏNTİQƏÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsgiçi

ƏNTİQƏÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qoltuqçu. simsar. köy köhnə alıb satan

ƏNTİQƏÇİ : Turuz Farsca - Türkce

keçmiş, əsgi nələrlə uğraşan

ƏNTİQƏÇİ : Turuz Farsca - Türkce

tikici

ƏNTİQƏÇİ : Turuz Farsca - Türkce

yurtçu

ƏNTİQƏÇİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əntiqe şeylerle maraq-lanan, onları yığıb saxlayan adam.