Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİQƏFÜRUŞLUQ

ƏNTİQƏFÜRUŞLUQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əntiqe şeyler alveri, entiqe şeyler alıb-satmaqla meşğul olma.
0 Əntiqəfüruşluq eləmək
özünü yeni-yeni ve maraqlı xeberler bilicisi kimi gös-termek. [Sirat:] Bəri gəl, bəydadaş, əntiqə-füruşluq eləmə! Ə.Əbülhesen.