Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİQLİK

ƏNTİQLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əntiklik. ə;lalılq. yavuzluq. bərk iyilik. foquladəlik. xariqüladəlik. qıyaqlıq