Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTƏBƏN

ƏNTƏBƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndəbən. əndəvənd. tarımar. parçalanmış. pozqun.
əndəbənd olmaq: dağılmaq